Beëdigd vertalen

Wat is een beëdigde vertaling?

By januari 3, 2022No Comments

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gewaarmerkt door een vertaler die hiervoor door de rechtbank is beëdigd. De vertaler verklaart dat de vertaling naar zijn of haar mening correct en volledig is en voorziet deze verklaring bovendien van zijn of haar handtekening en stempel. Dit is in het kort wat een beëdigde vertaling is. Het blijft echter vaak onduidelijk wanneer het nodig is en wanneer een vertaler beëdigd is. In dit blog gaan wij hier verder op in.

Wanneer heb ik een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling kan je nodig hebben voor officiële documenten, gerechtelijke stukken, notariële stukken, overeenkomsten of andere documenten. Door een beëdigde vertaling zijn ze rechtsgeldig vertaald. Voorbeelden van documenten die rechtsgeldig vertaald moeten worden zijn:

  • Emigratie documenten
  • Geboorteaktes
  • Huwelijksaktes
  • Dagvaardingen
  • Bewijsstukken
  • statuten
  • Testamenten
  • Koopovereenkomsten
  • Cijferlijsten
  • Loonstroken

Mocht er bijvoorbeeld een handtekening op een officieel document staan, dient deze beëdigd vertaald te worden. De handtekening blijft alleen bij de vertaling geldig als deze beëdigd vertaald is, de juridische rechtsgeldigheid blijft dan intact. Twijfel je of je in jouw situatie een beëdigde vertaling nodig hebt? Vraag het voor de zekerheid bij de aanvrager van de vertaling na.

Zijn alle vertalers beëdigd?

Nee, niet alle vertalers zijn beëdigde vertalers. Een beëdigde vertaler is hiervoor door de rechtbank beëdigd, alleen zij kunnen officiële documenten waarmerken. Mocht je twijfelen, kan je altijd de vertaler opzoeken in het Rbtv. Het Rbtv is een database waar alle beëdigde vertalers en beëdigde tolken staan ingeschreven.

Waar kan ik mijn tekst beëdigd laten vertalen?

Alle soorten documenten kunnen beëdigd vertaald worden bij vertaalbureau Textwerk. Textwerk heeft beëdigde native vertalers voor elke talencombinatie. Wij hebben een database opgesteld voor vragen omtrent het vertalen. Bekijk deze database hier