Trends & ontwikkelingen

Vertaalbureau versus een vertaalmachine 2.0

By januari 3, 2022No Comments

Vertaalmachines: de toekomst van vertaalbureaus?

Een team van onderzoekers aan de UvA heeft namelijk een methode ontwikkeld om online vertaalsystemen, zoals Google Translate, te verbeteren. Waar hebben zij nou een oplossing voor gevonden? Juist, dat ene puntje van kritiek op Google Translate. Namelijk het feit dat Google Translate alleen kijkt naar de losse woorden en niet naar de zinsopbouw en de context.

Met de nieuwe methode van de vertaalmachines van de UvA wordt er meer gekeken naar de context van een zin. Hierdoor wordt de vertaling beter. De naburige woorden worden geanalyseerd, zodat de zin als geheel vertaald kan worden in plaats van woord voor woord.

Het één op één vertalen van woorden is vaak dé fout die vertaalmachines maken. Hierdoor gaat vaak de essentie van een zin verloren. Een aantal talen, zoals bijvoorbeeld het Duits en Frans, kennen verschillende vervoegingen van werkwoorden die ervoor zorgen dat een juiste vertaling erg lastig is. Deze nieuwe Amsterdamse methode zorgt ervoor dat de er in deze zogenoemde ‘grammaticaal complexe talen’ de juiste woordvormen of vervoegingen worden gekozen.

Complexe talen

Zo heb je bij het Duits bijvoorbeeld het probleem met de naamvallen. Waar wij in het Nederlands de woordgroep “de man” hebben, kent het Duits hier alleen al 4 verschillende vervoegingen voor. Deze zijn sterk afhankelijk van de zinsopbouw en de context. Hier moet dus goed naar gekeken worden bij het vertalen of schrijven van een Duitse tekst. In tegenstelling tot een vertaalmachine zullen menselijke vertalers deze naamvallen snel herkennen en goed toepassen omdat zij de context van de tekst begrijpen.

Wanneer we naar een Franse tekst kijken, valt het op dat vooral het vervoegen van de werkwoorden ingewikkeld is. Om nog maar te zwijgen van de ontkenningen die als het ware “om de werkwoorden heen gevouwen” worden. Voltooid verleden tijd, verleden tijd, het blijft lastig. In het Frans is het niet een kwestie van een kleine aanpassing of het veranderen van twee letters. Vaak is het originele werkwoord niet meer te herkennen. Neem bijvoorbeeld het werkwoord voor “hebben”: “Avoir”. Wanneer je dit wilt gebruiken in de verleden tijd komt het woordje ‘eu’ erbij. Hierbij blijft de normale vervoeging ervoor staan. Dit betekent dus dat er, letterlijk vertaald, staat: ik heb gehad. Wil je het werkwoord nog verder vervoegen, verandert de stam, en komt het woordje ‘eu’ er opnieuw bij. In zowel het Frans als het Duits zijn het de voorzetsels die ervoor zorgen dat de taal zo complex wordt. Deze zijn zo sterk afhankelijk van de context dat het vertalen hiervan, zeker in de nabije toekomst, mensenwerk blijft.

Kies voor een professioneel vertaalbureau

Vertaalbureau Textwerk in Amsterdam houdt altijd rekening met deze speciale kenmerken van een taal. Wilt u een goede vertaling, waarbij de essentie niet verloren gaat? Huur dan een vertaalbureau in. Bij ons vertaalbureau bestaat het vertaalteam daarom uit Duitse en Franse native speakers, waardoor ze zowel de taal als cultuur als geen ander kennen. Hierdoor zorgen wij altijd voor een passende vertaling welke die uw boodschap feilloos overbrengt aan uw klanten.