Taal & cultuur

Verschilt de Duitse taal veel van de Nederlandse taal?

By januari 3, 2022No Comments

Ja, de Duitse taal verschilt van de Nederlandse taal. De Duitse taal is, net als het Nederlands, onderdeel van de Germaanse talen. De Duitse taal wordt natuurlijk gesproken in Duitsland, maar ook in andere landen. In onder andere Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland en Luxemburg spreken ze Duits. Het Duits wordt regelmatig vergeleken met het Nederlands, maar hoe vergelijkbaar zijn de talen eigenlijk?

Het ontstaan van de Duitse taal

Wist u dat er 4 soorten Duits bestaan? Het Oudhoogduits werd van ca. 500 na Christus tot 1050 gesproken. In de elfde eeuw werd het Oudhoogduits ontwikkeld tot het Middelhoogduits. Deze taal werd van 1050 tot ca. 1350 gesproken en werd de voorloper van het Vroegnieuwhoogduits. Deze taal werd tussen 1350 en 1650 gesproken. Het Vroegnieuwhoogduits was de directe voorloper van het moderne Nieuwhoogduits. Dit is de Duitse taal zoals we die nu kennen. Het Duits is de grootste taal in de Europese Unie, met 120 miljoen moedertaalsprekers. De Duitse taal is na het Russisch de grootste en meest gesproken taal in Europa.

Gelijkenis met de Duitse taal

Net als het Spaans en Italiaans worden het Duits en Nederlands ook vaak met elkaar vergeleken. Beide talen worden geschreven met het Latijnse alfabet. Toch verschillen de talen op bepaalde punten van elkaar. Bijvoorbeeld de grammatica. De grammatica van de Nederlandse taal heeft zich in de loop van de jaren vereenvoudigd. De Duitse taal heeft vier naamvallen, terwijl het Nederlands er geen heeft. De Nederlandse taal verschilt dus wel degelijk van de Duitse taal.

Woordenschat van het Duits

De woordenschat van het Nederlands vertoont gelijkenissen met de Duitse woordenschat. De voornaamste reden van deze gelijkenissen is de taalfamilie. Het Nederlands en Duits zijn beide Germaanse talen. De meeste Nederlandse woorden lijken qua vorm en betekenis veel op de Duitse vertaling. Ook qua uitspraak lijken de talen op elkaar. Toch blijft het lastig voor Nederlandstaligen om de juiste betekenis van een woord te achterhalen. Veel verwante woorden betekenen nét iets anders in het Duits dan in het Nederlands. Denk bijvoorbeeld aan seeSee betekent in het Nederlands meer. Maar het Nederlandse woord zee wordt in het Duits vertaalt als meer. Voor beginnende sprekers kan dit verwarrend zijn, doordat de talen veel gelijkenissen vertonen.

Culturele verschillen

Ook de culturele verschillen komen in de communicatie terug. Het gaat namelijk niet alleen om de taalvaardigheid, maar ook om de juiste woordkeus en talige gewoonten van de gesprekspartner. Een bekend verschil is dat de Duitsers iets afstandelijker en zakelijker communiceren dan Nederlanders. Het is verstandig om onbekende mensen eerst met u aan te spreken. Ook herkenbaar in de Duitse cultuur, is dat ze verwachten dat de internationale gesprekspartner Duits praat in plaats van het meer universele Engels. Weinig Duitse werknemers beheersen de Engelse taal. Wilt u verzekerd zijn van een correcte Duitse vertaling? Vertaalbureau Textwerk staat voor u klaar.